Din vagn
Stäng alternativ Ikon

Villkor

1. INTRODUKTION

1.1 Dessa användnings- och försäljningsvillkor gäller för webbplatsens åtkomst och försäljning av produkter av FJM SWEDEN AB på denna webbplats https://www.honn.se (”Användningsvillkor och försäljning”).

1.2 Användnings- och försäljningsvillkoren version 1.1 gäller från och med den 1 oktober 2020 och tills de ersätts eller ändras enligt avsnitt 18 nedan.

2. DEFINITIONER

2.1  "Avtal" betyder dessa användnings- och försäljningsvillkor.

2.2  ”Kund” avser den part som beställer produkter på webbplatsen.

2.3  “HONN” betyder FJM SWEDEN AB, reg. nr. 556929-2138, Box 3078, 103 61 Stockholm som är leverantör av de produkter som tillhandahålls på webbplatsen.

2.4  "Produkt (er)" avser de produkter som säljs på webbplatsen och levereras av HONN.

2.5  ”Beställning” avser varje beställning som kunden gör på webbplatsen.

2.6  “Webbplats” betyder FJM SWEDEN AB: s webbplats https://www.honn.se.

3. BEKRÄFTELSE OCH REGISTRERING

3.1  För att köpa produkter på HONNs webbplats måste kunden bekräfta sitt godkännande av alla villkor i detta avtal genom att registrera sig för ett konto eller genom att ange information på chekout-sidan när hen gör ett köp.

 

3.2  Kunden accepterar villkoren för användning och försäljning genom att registrera sig för ett konto eller genom att ange information på utcheckningssidan när hen gör ett köp.

 

 

3.3  Bekräftelsen av användnings- och försäljningsvillkoren och registreringen av ett konto på webbplatsen resulterar i ett bindande avtal mellan kunden och HONN (”avtalet”) som träder i kraft i enlighet med vad som anges i dessa villkor för Användning och försäljning.

 

 

3.4  En individ får inte köpa produkter på webbplatsen och kan inte acceptera användnings- och försäljningsvillkoren (a) om personen inte är 18 år och därför inte kan ingå ett bindande avtal med HONN, eller (b) individ hindras från att ta emot produkterna eller använda webbplatsen enligt tillämplig lagstiftning som gäller i det land där kunden är bosatt eller från vilken hen använder webbplatsen.

 

 

3.5  Utöver detta avtal är kunden och HONN bundna av villkoren i HONNs integritetspolicy ("sekretesspolicy") som avses i avsnitt 5.4 och avsnitt 6.3.  

 

4. SEKRETESS

4.1  Kundens användarnamn och lösenord är hemlig information. Kunden är helt ansvarig för att behålla och använda sitt användarnamn och lösenord på ett adekvat sätt för att bibehålla sekretessen för dessa uppgifter så att ingen obehörig person kan få tillgång till dessa uppgifter.

4.2  Kunden bekräftar att informationen hen tillhandahåller HONN är korrekt och uppdaterad. Kunden tar också ansvar för att uppdatera denna information vid behov.

4.3  Kunden måste omedelbart rapportera till HONN, via e-post till info@honn.se om det finns misstankar om att en obehörig känner till kundens inloggningsinformation. Kunden är ansvarig för att omedelbart ändra sitt lösenord om det går förlorat, eller om kunden blir medveten om att en annan person känner till kundens inloggningsinformation. Kunden ansvarar för all obehörig användning som orsakas av den obehöriga personens handlingar vid missbruk.  

5. DATASKYDD

5.1  HONN skyddar kundens personliga integritet och upprätthåller höga säkerhetsstandarder för att förhindra intrång från obehöriga personer. Vid registrering och användning av webbplatsen för att beställa produkter kan kunden bli ombedd att tillhandahålla viss information om sig själv, såsom namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, postadress etc. Sådan information om kunden är privat och konfidentiellt. HONN kommer inte att lämna ut denna information till någon obehörig person. HONN kan dock lämna ut uppgifter till myndigheterna om det finns misstankar om att ett brott begås eller som annat krävs enligt lag.

5.2  HONN kommer att hantera de personuppgifter som tillhandahålls av kunden i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 204). HONN kommer att använda och hantera personuppgifterna för följande ändamål: a) för leverans av produkterna och administrationen av beställningarna; b) för kvalitetskontrollarbete, analys och utveckling av produkterna; c) för marknadsföringsändamål som riktar sig till kunden eller för erbjudanden som gjorts till kunden och som passar in i HONNs produkter, eller produkter eller tjänster som levereras eller marknadsförs av HONNs partners; d) för publicering av statistik om produkterna; och e) för fullgörande av skyldigheter som fastställs i lag eller offentliga myndigheters direktiv.

5.3  HONN är den juridiska enheten som agerar som personuppgiftsansvarig för kundens personuppgifter. Kunden har rätt, år för år och på skriftlig begäran till HONN, att få information om vilka personuppgifter om kunden HONN hanterar. Kunden har också rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Kunden kan också när som helst skriftligen meddela HONN att kunden inte vill få direktmarknadsföring i form av annonser.

5.4 HONNs behandling av kundens personuppgifter anges vidare i Integritetspolicy som införlivas i detta avtal genom denna referens och därför ska tillämpas på alla åtgärder som vidtas enligt detta avtal.  

6. WEBBPLATSENS ANVÄNDNING AV COOKIES

6.1  HONN använder "cookies" för att optimera funktionerna på webbplatsen och för att anpassa den till kundens krav. En cookie är en textfil som antingen tillfälligt lagras i kundens datorminne (en "session cookie") eller placeras på kundens hårddisk (en "persistent cookie") av en webbserver. Cookies används inte för att köra program eller leverera virus till datorn.

6.2  Cookies tilldelas unikt till kunden och kundens dator och kan endast läsas av en webbserver i domänen som utfärdade cookien. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att du har återvänt till en viss sida. När kunden återvänder till HONNs webbplats möjliggör cookies oss att hämta informationen som kunden tidigare tillhandahållit, så att kunden enkelt kan använda de funktioner som han eller hon anpassat. Till exempel, om kunden registrerar sig för ett köp, hjälper en cookie HONN att återkalla kundens specifika information (t.ex. användarnamn, lösenord och preferenser).

6.3  Information om HONNs användning av kakor finns också i Integritetspolicy.  

7. BESTÄLLNING OCH BESTÄLLNING

7.1  All försäljning och köp enligt detta avtal ska kallas en ”Order”. En order accepteras endast enligt villkoren i dessa användnings- och försäljningsvillkor.

7.2  Kunden kommer att göra en beställning på webbplatsen genom att lägga till produkterna i "Shoppingbag" och sedan välja betalningsmetod. Kunden måste också ange sin personliga information och leveransinformation och välja leveransmetod. För att bekräfta köpet måste kunden godkänna köpvillkoren och klicka på ”Skicka beställning”.

7.3  När beställningen har gjorts kommer kunden att få en "orderbekräftelse" via e-post. Orderbekräftelsen kommer att innehålla alla detaljer om Produkt (er), Pris (er) för Produkt (er) inklusive moms (för leverans inom Europeiska unionen) och andra avgifter, leveransdatum, leveranskostnader, villkor för betalning, information om kundens rätt att annullera inom respitperioden (enligt avsnitt 14), tillämpliga garantier och andra tjänster som tillhandahålls av HONN och villkoren för att annullera beställningen. För sändningar utanför Europeiska unionen inkluderar orderbekräftelsen inte lokala avgifter eller tullar. Dessa kostnader ska betalas av kunden till lokala myndigheter.

8. LEVERANS

8.1  Leverans av produkterna sker normalt inom en sådan tidsperiod som HONN förfogar över för den relevanta produkten om inte annat överenskommits eller anges i orderbekräftelsen och kommer att levereras till kunden med rekommenderad post. (leveransen"). HONN förbehåller sig rätten att eventuellt justera leveranstiden.

8.2  För beställningar med leverans inom Norden erbjuder vi gratis fraktorder över 1000 kr. För beställningar som ska levereras till de nordiska länderna erbjuder vi gratis fraktorder över 1800 SEK, eller en fast avgift och serviceavgift på 200 SEK kommer att debiteras. HONN förbehåller sig rätten att justera dessa fraktpriser och serviceavgifter i enlighet med prishöjningar som inträffar under perioden mellan dagen då ordern gjordes och leveransdagen.

8.3  Om paketet inte hämtas debiteras kunden 350 SEK för frakt- och hanteringskostnader. Denna avgift faktureras efteråt.

8.4 Risken för Produkten övergår till Kunden när Leveransen sker i enlighet med avsnitt 8.1 ovan.  

9. ANSVAR FÖR FEL

9.1  För specialbeställda smycken är en produkt defekt om produkten avviker från vad som anges i beställningen eller i något avseende avviker från kundens berättigade förväntningar baserat på information från HONN. Om inte annat föreskrivs i detta avtal, ska produkterna vara lämpliga för det ändamål för vilket produkter av liknande slag vanligtvis används och ha de egenskaper som HONN har hänvisat till genom att tillhandahålla prover eller modeller.

9.2 Produkten ska också anses vara bristfällig om HONN före försäljningen inte underrättade kunden om en fråga som rör egenskaper eller användning av den produkt som HONN kände till eller borde ha varit medveten om, och om vilken Kunden kan med rimlighet förvänta sig att bli informerad, förutsatt att ett sådant fel kan antas ha påverkat köpet.

9.3 Om en Produkt är defekt har Kunden rätt att kräva reparation, återleverans, prisreduktion eller kompensation för att rätta till felet, hålla tillbaka betalningen, eller, om felet är av största vikt för Kunden, annullera Beställningen.

9.4 HONN har i första hand rätt att erbjuda reparation eller återleverans om det kan göras inom rimlig tid och utan några extra kostnader för kunden.

9.5 HONN ansvarar endast för originalfel, vilket innebär att felet fanns före den tidpunkt då produkten köptes eller levererades, till exempel förlorade stenar, böjda ringar, trasiga kedjor och länkar, sliten metall, trasiga stift i diamant- och pärlinställningar och så vidare. För specialbeställda smycken, inom en gräns på 2 månader, anses den defekta produkten vara en originalfel, som måste åtgärdas av HONN kostnadsfritt såvida inte HONN kan bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för försäljningen. Kunden måste meddela HONN skriftligen med bilder och kvitto och förklara varför han eller hon anser att produkten är bristfällig.. Efter två månaders period måste kunden bevisa att produkten hade den ursprungliga defekten vid leveransen. För andra smycken bör kunden göra anspråk på de ursprungliga defekterna inom en gräns på 14 dagar.  Efter tre (3) år har kunden förlorat sin rätt att göra ett klagomål, förutsatt att ingen garanti anger något annat.

10. BYTEN, AVBOKNINGAR OCH RETURER

10.1  Kunden har full rätt till utbyte, avbokning och retur inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Försäljning produkter, specialbeställningar, modifierade smycken från vår webbplats och alla produkter över 100 000 SEK ingår inte i vår utbytes-, avboknings- och returpolicy. Om kunden har beställt ett smycke utanför våra vanliga sortiment som inte finns på webbplatsen, men på begäran eller på annat sätt modifieras enligt dina önskemål, dras smycket tillbaka från rätten att retunera och fri storleksjustering. 

10.2  Kunden måste lämna in ett klagomål på den defekta produkten till HONN inom rimlig tid efter att felet upptäcktes.

10.3   För att vara berättigad till byte, avbokning och retur måste kundens artikel vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Det måste också finnas i originalförpackningen. Kunden kommer att hållas ansvarig för eventuella försämringar av produktens värde som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att bestämma produktens natur, egenskaper och metod för funktion. Eftersom produktens förpackning är viktig för eventuell återförsäljning av produkten, kommer varje skada på eller underlåtenhet att returnera förpackningen att betraktas som en försämring av dess värde. Kunden tar risken att säkerställa att produkten förpackas ansvarsfullt när den returneras. Kunden kan dock naturligtvis prova din produkt för att se om den passar. Kom ihåg att vara försiktig och kom ihåg det juvelry är lätt att skrapa och vi accepterar inte smycken som på något sätt skadas eller repas i retur eller byte. Om varan är graverad eller liknande debiterar vi en återvinningsavgift på 500 SEK.

10.4  HONN kommer att bära returkostnaderna om Produkten(erna) är defekt eller levereras felaktigt.

10.5  Om reparation eller återleverans inte sker inom rimlig tid efter att klagomålet gjordes, har kunden rätt att kräva en prisreduktion eller att annullera köpet av den relevanta produkten.

10.6  Rätten att annullera utövas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@honn.semed ämnesraden: "Retur / utbyte av ordernummer xxxxxxxxx (ange ditt ordernummer som du hittar i din orderbekräftelse). Skriv ner anledningen till byte eller retur, och bifoga produktfoton. När vi har hanterat kundens ärende får kunden en förbetald returetikett från oss och kunden kan lämna paketet vid närmaste xxx-punkt. Vi drar av 59 SEK för den angivna returetiketten för Norden eller 30 EUR för andra länder. Vid annullering av köpet av den relevanta produkten ska kunden returnera produkten i enlighet med returförfarandet som anges i avsnitt 11.3 ovan.

10.7  Fyll i returformulär som medföljde ditt paket och inkludera det i ditt paket när du returnerar det. Du måste byta ut eller returnera produkterna utan onödigt dröjsmål och senast fem dagar från det datum då du informerade oss om din önskan återkallelse. 

 

10.8 Kunden kan inte välja att inte ta emot / underteckna paketet vid leveransen. Om paketet inte hämtas debiteras kunden 350 SEK för frakt- och hanteringskostnader. Denna avgift faktureras efteråt.

 

10.9 Möjligheter till returer och utbyten i HONN Stockholm-butiken finns på Birger jarlsgatan 23, skicka ett e-postmeddelande för att boka din besökstid: kontakta@ honn.se.

 

10.10 Ett smycke som på något sätt har behandlats av en juvelerare utanför kan inte returneras.

 

10.11 När kunden byter ut produkten, om den nya artikeln har ett lägre pris, återbetalas skillnaden till det betalkort som köpet gjordes med. Om den nya artikeln har ett högre pris hanteras utbytet som en annullering av ditt första köp. Hela beloppet kommer således att återbetalas till det betalkort som köpet gjordes med, och kunden måste då göra en ny beställning. I sådant fall kommer kunden att kontaktas av kundtjänsten.

 

När den nya produkten har skickats kommer du att få ett mejl med faktura och leveransbekräftelse.

Vid tvister följer HONN ARN och EU: s tvistlösning online.

11. PRISER

11.1  Pris (er) för Produkt (er) anges i orderbekräftelsen.

11.2  Priser i orderbekräftelsen inkluderar tillämplig moms (för närvarande 25%) och andra skatter om de levereras till länder inom Europeiska unionen. Leveranskostnader och potentiella C.O.D-avgifter ingår inte och kommer att läggas till och betalas av kunden. Kunder som köper produkter från länder utanför EU kan också vara skyldiga att betala lokala tullar. Tullar ingår inte i priset på webbplatsen eller i orderbekräftelsen när beställningen görs till länder utanför Europeiska unionen och eventuella tullar som ska betalas ska betalas av kunden till tullen eller relevanta myndigheter i landet där produkterna slutligen levereras. Undantag för Norge där priserna inkluderar moms.

11.3  Priserna som anges på webbplatsen och i varje orderbekräftelse ges med reservation för ökade leverantörspriser, tryckfel, eventuellt felaktigt angivna specifikationer och även för försäljningsförsäljning.  

12. BETALNING

12.1 Kunden betalar priserna vid de tidpunkter som anges i varje orderbekräftelse som avses i avsnitt 7.3 och avsnitt 12 ovan.

12.2 Betalningen kan göras med kreditkort, swish och Klarna.

12.3 Produkten / produkterna förblir HONNs egendom tills full betalning har gjorts.

13. KONTAKT

13.1 Kommunikationen mellan kunden och HONN och vice versa sker via e-post, per telefon eller vanlig post enligt följande:

HONN 
E-post: contact@honn.se 
Adress: HONN         
Att: Kundtjänst         
Box 3078 SE-103 61 Stockholm

KUND 
E-post, telefonnummer och adress: enligt de senaste uppgifterna får HONN.  

14. FORCE MAJEURE  

14.1 HONN ska befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter på grund av omständigheter som hindrar, försenar eller förvärrar någon skyldighet att fullgöras enligt detta avtal, såsom myndigheters handlingar eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, brist på transportmedel, varor eller energi eller allvarliga olyckor samt brister eller förseningar relaterade till leveranser från underleverantörer orsakade av sådana omständigheter ("Force Majeure").

14.2 När HONN önskar åberopa en händelse av Force Majeure ska HONN meddela Kunden om detta utan orimlig dröjsmål.

14.3 Trots avsnitt 16.1-16.2 ovan och utan att begränsa kundens rättigheter enligt avsnitt 9, har kunden rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom att meddela HONN om fullgörandet av någon väsentlig skyldighet enligt detta avtal skulle försenas på grund av en Force Majeure-händelse med mer än tre (3) månader.  

15. ÄNDRING OCH ÄNDRINGAR AV VILLKOREN FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSÄLJNING  

15.1 HONN förbehåller sig rätten att göra ändringar i användnings- och försäljningsvillkoren emellanåt. Om några ändringar görs av användnings- och försäljningsvillkoren kommer HONN att tillhandahålla en ny kopia av användnings- och försäljningsvillkoren på https://www.honn.se.

15.2 HONN behåller emellertid hela tiden rätten att vidta ändringar och åtgärder, omedelbart och utan förhandsinformation, på grund av lagstiftning eller vägledning eller riktlinjer från offentliga myndigheter.

15.3 Eventuella ändringar eller ändringar av användnings- och försäljningsvillkoren kommer att göras skriftligen och HONN kommer att tillhandahålla en ny kopia av användnings- och försäljningsvillkoren på https://www.honn.se.  

16. HELA AVTAL

Dessa användnings- och försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan kunden och HONN och reglerar kundens köp av produkten / produkterna.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

17.1 Svensk lag ska tillämpas på detta avtal utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.

17.2 Eventuella tvister ska avgöras antingen av en svensk domstol med allmän behörighet eller av domstolarna i det land där kunden har hemvist.